powrót

Kadra

Dyrektor

mgr Lucyna Siminiak - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele
mgr Justyna Bednarczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Iwona Błachowicz - nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Bojańska - nauczyciel dyplomowany
Grażyna Paluszkiewicz - nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Tomaszewska - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Wilczyńska - nauczyciel dyplomowany
Elżbieta Wolff - nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Woźniak - nauczyciel dyplomowany
mgr Sabina Bochenek-Majko - religia - nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Przygoda - psycholog
mgr Ewa Piechocka - logopeda - nauczyciel dyplomowany
mgr Paulina Jankowska- język angielski - nauczyciel kontraktowy
mgr Wojciech Zwierzykowski - nauczyciel rytmiki

Pozostali pracownicy:
Barbara Kozłowska - pomoc nauczyciela gr.I
Anna Zawiasa - woźna oddziałowa gr.I
Grażyna Marciniec - woźna oddziałowa gr.II
Agata Łukasiewicz - woźna oddziałowa gr.IV
mgr Alicja Gruszczyńska- woźna oddziałowa gr.III
Halina Wałcerz - woźna oddziałowa
Dorota Gramza - woźna oddziałowa gr.V
Wiesław Kobicki - woźny
Maria Droszcz - szef kuchni
Małgorzata Krzywińska - pomoc kuchenna
Anna Trafas - pomoc kuchenna
Dorota Wałcerz - pomoc kuchenna
Ewa Michalska - starszy intendent