powrót

Programy

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodną  z     Rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2014 r. poz..803)
 
Program Wychowania Przedszkolnego PWN autorstwa E. Tokarskiej, J. Kopały.
Program uszczegóławia treści opracowane w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

i określa umiejętności, którymi powinno odznaczać się dziecko kończące przedszkole.

 Treści zawarte w programie skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem

przedszkolnym, bez podziału wiekowego i przewidują stopniowe przyswajanie przez dzieci

 określonych umiejętności - od najłatwiejszych do tych, które powinno ono reprezentować w dniu

 pójścia do szkoły. Program wskazuje drogę dochodzenia do konkretnych umiejętności,

 kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia, zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku

społeczno-przyrodniczym oraz określa kierunki pracy, zapewniające osiągnięcie

przez dzieci pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego.

 

Przedszkole realizuje również:

- Program adaptacyjny "Jaś i Ola idą do przedszkola"

Wybrany program zaspakaja potrzeby wychowanków i spełnia wymagania nauczycieli.

Jest on zgodny z podstawą programową. Każdy obszar edukacyjny zawiera atrakcyjne

sposoby realizacji treści, uwzględniając zróżnicowanie wieku i poziom umiejętności

- Program edukacyjny z zakresu nauki czytania i pisania dla dzieci 3-6 letnich

"Bawię się, piszę i czytam"

opracowały - G. Bojańska, W. Generowicz, A. Koźlarek, A. Lutka, A. Nadolińska, G. Paluszkiewicz, L. Różewicz, L. Siminiak,  A. Tomaszewska, E. Wilczyńska, M. Witosławska, E. Wolff, S. Wruk

- Program dydaktyczno- wychowawczy dla dzieci 5-6 letnich ułatwiający odczytywanie

i nazywanie emocji i uczuć oparty na bajkach " Kubuś Puchatek i Przyjaciele"

"Z Kubusiem poznaję siebie i przyjaciół"

opracowała - G. Bojańska

- Program edukacyjny z zakresu nauki posługiwania się komputerem dla dzieci w wieku przedszkolnym

"Komputer-przyjaciel, który uczy i bawi"

opracowała - E. Wolff

- Program profilaktyczno-edukacyjny przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich

"Bezpieczny przedszkolak"

opracowała - A. Tomaszewska

 - Program edukacyjny z zakresu wychowania fizycznego przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym

"Od zabawy do sportu i rekreacji"

opracowała - G. Paluszkiewicz

- Program autorski zajęć muzyczno-tanecznych przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym

"Roztańczony Przedszkolak"

opracowała - E. Wilczyńska

- Program autorski z zakresu edukacji regionalnej przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym

"Znam swoją miejscowość"

opracowała - J. Bednarczyk

W roku szkolnym 2012/2013  w grupie dzieci 6-letnich realizowany był program

 "Przyjaciele Zippiego". Realizatorem tego programu jest wychowawczyni grupy

pani Iwona Błachowicz. "Przyjaciele Zippiego" to międzynarodowy program

kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych u dzieci. Uczy różnych

sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywanie nabytych umiejętności

w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi. Program opowiada o grupie

przyjaciół, a Zippi to patyczak, ulubieniec jednego z chłopców.

Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 części tematycznych:

                     - Jak rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać,
- Jak mówić to, co chce się powiedzieć
    - Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń

                                               - Jak rozwiązywać konflikty

      - Jak zachowywać się w nowych sytuacjach
    - Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych