powrót

Rada Rodziców

Przewodnicząca - pani Anna Soboń

Zastępca przewodniczącej- pani Marta Nowak
Sekretarz - pani Agnieszka Socka
Skarbnik - pani Natalia Głąb